TJÄNSTER

MK Naprapati & Rehabilitering erbjuder följande tjänster för dig som är privatperson, idrottsförening/enskild idrottare eller arbetsgivare.

PRIVATPERSON

Första gången du besöker MK Naprapati & Rehabilitering ställer vi ett antal frågor angående dina besvär. Därefter diskuterar vi målsättningen med behandlingen.

Under ditt första besök gör vi upp en gemensam behandlingsplan. Det kan handla om ren behandling, eller behandling i kombination med ett lämpligt tränings- eller rehabiliteringsprogram.

IDROTTSFÖRENING/ENSKILD IDROTTARE

Skräddarsy ett avtal för din idrottsförening eller för dig som enskild idrottare.

Tillsammans med MK Naprapati & Rehabilitering kan din idrottsförening eller du som enskild idrottare få råd om vad ni behöver. Vi skräddarsyr behandling, rehabilitering samt träningsupplägg för just din målsättning.

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Naprapati och massage på arbetet – en lönande förmån som är avdragsgill.

Idag orsakas mer än två tredjedelar av alla sjukskrivningar av besvär i rörelseorganen; rygg, nacke, muskler och leder. För företaget innebär en sjukskrivning bland annat sänkt produktivitet och effektivitet. Detta leder snabbt till stora kostnader för företaget. Naprapati och massage är avdragsgillt för företaget och den som är anställd slipper förmånsbeskattning.

Skräddarsy ett avtal för dig och ditt företag. Tillsammans med MK Naprapati & Rehabilitering kan du och ditt företag få råd om vad ni behöver. Vi skräddarsyr behandlingen och eventuell rehabilitering för just din personal. MK Naprapati & Rehabilitering kan erbjuda dig naprapatbehandling och massage på jobbet eller på vår klinik. Detta är en mycket uppskattad form av personalvård. Utgångspunkten är att en investering som görs för medarbetarnas hälsa ska vara lönsam genom ökad frisknärvaro, högre effektivitet i produktion och sänkta kostnader för sjukfrånvaro.

Läs mer om detta på Skatteverkets hemsida.