NAPRAPATI

Naprapati är en form av manuell terapi. Den innebär att man diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar smärttillstånd och funktionella besvär i rygg, leder och muskler. Naprapatin utvecklades i början av 1900-talet. Ordet naprapati härleds från ett tjeckiskt ord “napravit” som betyder korrigera och ett grekiskt ord “pathos” som betyder lidande, hela ordet blir då ungefär “korrigera orsak till lidande”.

Behandlingen sker främst via naprapatens händer. Syftet är att återställa funktionen i kroppen med metoder som bygger på en form av manuell terapi. Stor vikt läggs sedan på att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker till skadan. Naprapaten har ett flertal behandlingsmetoder där manipulation, ett snabbt tryck med händerna över en led för att normalisera och öka rörligheten, kombineras med t.ex mobiliseringstekniker, nervmobilisering, triggerpunktsbehandling, naprapatisk massage och naprapatisk stretching.

Behandlingen följs vanligen upp med olika typer av hemövningar och ofta ges även ergonomiska råd. Vården innehåller ofta förebyggande eller rehabiliterande åtgärder för att i mesta möjliga mån undvika att besvären återkommer. Naprapaten har allmän kunskap om ortopedisk medicin kombinerad med specifik kunskap om rörelseapparatens muskler, skelett, leder och nervsystem, uppbyggnad och funktion.

Sverige är ett av de relativt få länder där legitimation utfärdas. I ursprungslandet USA är det ett fåtal delstater som legitimerar naprapater, bland annat Illinois i vars största stad Chicago den första skolan, National College of Naprapathic Medicine, finns. Bestämmelser om legitimation för naprapater finns i lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:1513).

Det krävs bland annat minst fyra års studier på heltid omfattande grundläggande teoretiska och kliniska kunskaper i medicinska ämnen med särskild inriktning på manuell medicin, dels minst ett års praktisk tjänstgöring. Legitimation för naprapater utfärdas av socialstyrelsen i de sju landsting där naprapati accepterats som ett komplement till den traditionella sjukvården.

Naprapaterna är Sveriges största yrkeskår inom den alternativmedicinska manuella medicinen. Cirka 900 naprapater utför varje år 1,5 miljoner behandlingar. Det totala antalet behandlingar ökar kraftigt.

*Denna information är hämtad från Wikipedia.